Respirační ústenka NTF s filtrem

Velkoobchodní prodej :

Naše výhody:

Unikátní, plně certifikovaný český produkt, ruční práce.

Ústenka NTF s filtrem

Certifikováno jako respirátor a zdravotnická chirurgická maska pro opakované použití:
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL): notifikováno v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) pod číslem 00926153
DEKRA Testing and Certification GmbH – Essen, Německo  Prüfbericht Nr.3420005.10/20 PSA
Asociación de Investigación de la Industria Textil – Alicante, Španělsko C.I.F.: G03182870 – TEST REPORT : 2020TM2799

Jak správně ústenku používat?

zdravotnický prostředek Ústenka NTF s filtrem notifikován v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) pod číslem 00926153
Kód generické skupiny zdravotnického prostředku: 37713 Surgical/medical face mask, reusable

Prostředek umísťovaný zdravotnickým personálem přes nos a ústa za účelem prevence přenosu vzduchem přenášených organismů během provádění chirurgického výkonu nebo vyšetření. Je vyroben z porézního materiálu nebo textilie, které uživateli umožňují přes masku normálně dýchat, a v typickém případě je držen na místě tkaničkami, které se upevňují vzadu na hlavě uživatele. Jedná se o prostředek pro opakované použití.

Ústenka NTF je osazena filtrem, ze spékaných nanovláken. Nano technologie spékaných vláken tvoří jemnou strukturu. Mezery mezi nanovlákny zaručují vysokou filtrační účinnost proti bakteriím, kapénkám a alergickým částicím. Struktura použitého nanovlákna má unikátní vlastnost vázat kapénky s koronavirem v podstatně větším množství, než mají běžné materiály.

Výrobek má mnohonásobně opakovatelné použití. .

Ústenka NTF a její parametry ověřené v notifikovaných laboratořích

Parametry dle EN 149 : A1 2009 pro průmyslové respirátory FFP3: 

DEKRA (Essen, Německo) protokol: Nr. 3420005.10/20PSA 

Průdušnost: tlaková ztráta při průtoku 160 l/min je 2,8 mBar – VYHOVUJE respirátorům FFP1, FFP2, FFP3

Parafinový test: expozice 120mg/parafinového aerosolu při průtoku 95 l/min – 100% – záchyt – VYHOVUJE respirátorům FFP1, FFP2, FFP3

 

 

 

Parametry dle EN 14683 pro zdravotnické masky:

AITEX (Alicate, Španělsko) protokol: 2020TM2799 

Odolnost proti průniku syntetické krve při tlaku 17 kPa a objemu 2ml – 100% záchyt

BFE – bakteriální filtrační efektivita při průtoku 28 l/min Staphylococcus aureus ATCC 6538 po 24 hod/36 st.C – 93,57% +-1,43 %

Filtrační efektivita částic velikosti 3um dle EN14683 – 96,7% při průtoku 60,1 l/m2/sec

Opakovatelně použitelné

UV-C – STERILIZOVÁNO

 

 

 

Jak interpretovat výsledky testů notifikovaných (oznámených a schválených laboratoří EU) ? Čím je Ústenka NTF s filtrem, v boji proti koronaviru, lepší než jiné respirátory a zdravotnické roušky?

Dle EN149:2001+A1 2009 pro respirátory FFP3 je funkčnost respirátorů testována parafinovým testem.

Klíčovým parametrem pro použití Ústenky NTF s filtrem je ověřená schopnost zachytit a absorbovat 120 mg parafinového aerosolu.

Test dle EN149:2001+A1 2009 : 100% účinnost záchytu 120mg parafínu, při průtoku 95 litrů vzduchu s parafínovým aerosolem během jedné minuty.

Člověk se střední zátěží, během jednoho dne vydýchá 0,3 -0,5 litru vody. Což je 12,5 – 20,8 mg vody za hodinu.

120 mg vodní vlhkosti v dechu vydýcháme za 5,7 až 9,6 hodiny.

Co to znamená při použití Ústenky NTF s filtrem? Vyměním-li ústenku dříve, než bude hydratovaná, mám 100% ochranu před koronavirem, který se šíří ve formě aerosolových kapének.

 

Doporučujeme vyměnit Ústenku NTF s filtrem nejpozději po 4 hodinách nepřetržitého nošení.

 

 

 

 

Ekologie nás velmi zajímá

Ústenku NTF s filtrem můžeme opakovaně použít. Jednorázové roušky představují celosvětově, v období koronavirové pandemie, obrovskou ekologickou zátěž. Jejich likvidace je poměrně složitá a nákladná. Přitom se jedná o kontaminovaný materiál, vyžadující speciální zacházení. Tyto skryté náklady výrazně zdražují použití jednorázových roušek. Šetrným praním Ústenek NTF s filtrem můžeme dosáhnout až 50 sterilizačních cyklů. Balíček 10 ústenek NTF, když ji budete střídat za novou každé 4 hodiny, vydrží teoreticky 2000 hodin nošení, což je 250 pracovních směn. Za tu dobu by se se spotřebovalo 1000 jednorázových roušek, které by se měly měnit každé dvě hodiny.

 

 

1x Pack Ústenky NTF nahradí 1000 jednorázových respirátorů FFP3 !

Po celou dobu nošení má uživatel zaručenu 100% ochranu proti koronaviru.

 

 

Buďte ECO – vyplatí se to !!!

Respirační ústenka NTF s filtrem je v současnosti, v mnoha ohledech, bezkonkurenčně nejlepší ochranný prostředek, který je na našem trhu. Proč? Protože to děláme jinak….

 

Používáme špičkové, certifikované materiály, které splňují příslušné Evropské normy a jsou určeny pro zdravotnictví.
V PROHLÁŠENÍ O SHODĚ , které nás opravňuje umístit, dle příslušné evropské legislativy, značku (CE), najdete příslušné normy.

Produkt splňuje požadavky na BFE (Bacterial Filtration Efficiency for medical facemasks) dle normy (EU) 2020/403 – PSA 2016/425 –EN 14863

 

 

Vlákno

Filtr je složen z termicky pojených mikrovláken. Vlákno je 200x menší než lidský vlas. Jedná se o high-tech patentovanou technologii, velmi specifických vlastností.

Ochrana

Ústenka účinně chrání před čelní kontaminací bakteriemi, viry, částicemi, kapalinami, mikroorganismy.

Kapénková nákaza

Unikátní vlastností filtru je absorpce kapének až do 400% objemové hmotnosti filtru. Kapénky se dál nešíří do svého okolí. Prací cyklus dokonale odstraní nebezpečné kapénky s virovou nákazou.

Dokumenty

Smluvní podmínky