KFP – Kolektivní Financování Projektů 

 

Financování – jsou dotace cestou?

Každý nový projekt se potýká s nedostatkem peněz. Skvělý nápad, bez vstupní investice, nemůže mít dokončený výzkum, ale hlavně, bez výrobních prostředků nelze nový produkt uvést na trh.

Začínající podnikatelé nemají kapitál a marně hledají finanční pomoc, nemají prodejní kanály pro své produkty. Velikým lákadlem je zkusit různé dotační programy. Dotační byznys je černou dírou na peníze, kde se přiživuje spousta darmožroutů, kteří se většinou snaží profitovat na Vašich nápadech. V lepším případě si počkají, až si projekt sami, za svoje peníze zrealizujete a pak si ukrojí z Vašich peněz za „pomoc při administraci dotace“. V horším případě Vám „mentoři“ slíznou mozek a nápad si zrealizují někde jinde. Dotace = cesta do pekel, protože na dotační peníze si sáhnete, až když máte „hotovo“. Dotace Vám nepomohou rozjet výrobu a prodej produktu.

 

Crowdfunding – jak to funguje ?

Velice moderní způsob financování Start-up projektů, hlavně v zahraničí, je tzv. Crowdfunding (česky skupinové financování nebo davové financování) Funguje to tak, že se vytvoří virální kampaň, která osloví dárce, kteří se pokusí v určitém čase shromáždit částku, která pomůže nastartovat projekt a uvést jeho produkty na trh.

Dárci za tyto peníze získávají od realizátora projektu různé odměny. U společensky orientovaných projektů dárcům stačí i jejich vlastní dobrý pocit, že se zasloužili o prospěšnou věc. Crowdfundingové servery administrují výběr požadované částky a pomáhají inzerovat jednotlivé projekty. Sejde-li se požadovaná částka, část vybraných peněz si nechají (a není to málo), zbytek předají autorovi projektu. Na něm je, aby projekt dotáhl do konce a dodržel rozdělení odměn jednotlivým přispěvatelům, ke kterým se smluvně zavázal. Někdy mají autoři projektů problém, aby naslibované odměny byli schopni dodržet, a to z různých důvodů. Když se částka nesejde, Crowdfundingový server vrátí kompletně peníze všem přispěvatelům a všichni jdou od toho.

 

KFP – v čem je jiný ?

 KFP lze zrealizovat, se všemi výhodami, pouze mezi členy organizovanými podle zákona o korporacích, v právním subjektu typu družstvo. Odbytové družstvo eBIOneta je právě takový nový, progresivní projekt, který je schopen KFP nabídnout. Družstvo zajistí právní a legislativní podporu, garanci investic z prostředků Svépomocného fondu, včetně propagace a prodeje produktů ve vlastní odbytové síti.

 

KFP – jak to funguje ?

V sekci KFP-list si najděte projekt, který chcete podpořit. Zakoupením produktu, či služby přispějete shromáždit potřebnou částku. To vše s vědomím, že na produkt si jste ochotni počkat, protože jeho výroba bude chvíli trvat. Každý KFP bude specifický a stanete se jeho součástí. Už nyní můžete být spokojeni, že jste pomohli dobré věci a budete se těšit na objednaný produkt.

 

KFP – co dál ?

Všechny produkty bude možné nakoupit exkluzivně pouze v odbytové síti eBIOneta na hlavním odbytovém portále, který tvoří síť Odbytových středisek

 

KFP – proč se nakupuje složitě přes Odbytová střediska ?

Každý obchod v odbytové síti je proveden vždy přes nějaké Středisko, které má svého Správce. Každý dokončený (zaplacený) obchod dává část z utržených peněz do tzv. Svépomocného fondu, ze kterého se financuje podpora prodeje všech produktů a start KFP. Správa a kontrola nad využitím Svépomocného fondu je zakotvena ve Stanovách Odbytového družstva eBIOneta, podle interních předpisů.

Každý dokončený obchod generuje na příslušném středisku kredity, které správce může využít jako slevu pro opakované nákupy, nebo si kredity vybere v hotovosti. Správce získá plnohodnotný eshop s kompletním sortimentem produktů dodávaných do odbytového družstva. Odbytové družstvo zajišťuje logistiku všech produktů. Po dohodě s Odbytovým oddělením lze zařadit i vlastní produkty a Správce se zároveň může stát i Dodavatelem. Pomocí Produktových vizitek s QR kódem lze Správcem propagovat vybrané produkty a rozšiřovat si svoji odbytovou síť o nové zákazníky.

 

KFP – Chcete také samostatně podnikat pod legislativní podporou družstva ?

KFP – Chcete získat přístup ke kreditnímu systému pomocí vlastního Střediska?

KFP – Chcete se věnovat vlastní odbytové síti a přitom neřešit kontrolní hlášení k DPH? Účetnictví ? Živnostenský list? Logistiku? Platební brány? ……..  a spoustě dalších povinností, které na každého podnikatele stát nahrnul?

Od toho je zde družstvo, které zajišťuje pro své členy, aby vše odpovídalo aktuální legislativě !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Smluvní podmínky