Bioobaly

Bio obaly - koloběh

Co to jsou bioobaly?

Jsou to obaly, které jsou vyrobeny z bioplastu, který je vyroben z rychle obnovitelných zdrojů a proto nejsou závislé na produkci ropy.Více o bioplastech zde.

Kde najdou bioobaly využití?

Bioobaly se využívají jako všestranná ekologická náhrada za klasické jednorázové plastové obaly jako jsou například: kelímky nejen na pivo, misky, talíře a příbory, které známe z  Fast foodů. Dále se dají nahradit tašky, pytle, sáčky a mnoho  dalších  podobných produktů, které jsou vyráběny z plastů  z ropy .

Proč bioobaly?

Bioobaly naproti plastovým obalům jsou 100% rozložitelné do 90 dnů v kompostárně, kde se z nich opět stává kvalitní humus, který se použije na pole, z kterého pak vyrostou rostliny. Oproti klasickým plastům,které se rozkládají několik tisíc let na skládce.

Kde se můžu potkat s bioobaly?

Bioobaly nacházejí využití v rychlých občerstveních, na festivalech, v restauracích a nebo při domácím pikniku na zahradě.

 

 

 

 

EM technologie

CO JE EM?

TAJEMSTVÍ NAŠÍCH MIKROORGANISMŮ: EKOLOGICKÉ, EFEKTIVNÍ.

Asi před 30 lety, byla tato směs mikroorganismů vyvinuta na ostrově Okinawa (Japonsko), tato směs se ukázala být velkým přínosem v mnoha oblastech našeho života. Tato směs efektivních mikroorganismů byla označena jako EM a skládá se z různých druhů mikroorganismů, které byly shromážděny a přirozeně se pěstují. 

Nejdůležitější mikroorganismy v EM jsou bakterie mléčného kvašení, kvasnice afotosyntetických bakterií. 

Některé z těchto mikroorganismů byly dlouho známé v lékařských a potravinářského průmyslu a jsou velmi prospěšné pro člověka, zvířata (např. ovce, kozy, prasata, kravy ), rostliny, půdu a vody. Efektivní mikroorganismy nebyly geneticky modifikované. Po mnoho let, výzkum v Japonsku a dalších zemích opakovaně potvrdil úplnou nezávadnost a bezpečnost EM. 

VLIV EFEKTIVNÍ MIKROORGANISMŮ  

EM ovlivňuje mikrobiální prostředí takovým způsobem, že se regenerační mikroorganismy stávají dominantními. To vytváří prostředí, ve kterém mikroorganismy hrají pozitivní roli v růstu rostlin, kvalitě a úrodnosti půdy pomocí fermentace. 

EM najde využiti zejména v konvenčním zemědělství a u ekologických zemědělců. Použití EM může snížit náklady na hnojiva a snižovat zaplevelení. Vzhledem k tomu,  že Efektivní Mikroorganismy pracují převážně v anaerobní oblasti, jsou zvláště vhodné pro použití v místech, kde jsou problémy s rozkladem, vůní a zanášením. 
Efektivní Mikroorganismy se používají v zemědělství, pěstování zeleniny, ovocnářství a vinařství. EM rovněž významně přispívá ke zlepšení kvality vody a snížení množství bahna v rybnících, biotopech a rybářských oblastech. 

FUNKCE

CO EFEKTIVNÍ MIKROORGANISMY Dokažou?

  • EM urychlují transformaci organických látek a zkvalitňují rozklad organických materiálů .
  • EM oživují půdu a zvyšují úroveň aktivity organismů v půdě.
  • EM zlepšují prohřívání půdy a schopnost udržet vodu.
  • EM zrychluje klíčení a tvorbu kořenů.
  • EM čistí vodu
  • EM redukuje plyny, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
  • EM redukuje nepříjemné pachy.

Efektivní Mikroorganismy mohou být použity ve všech oblastech života, kde se pracuje s organickými materiály, např. v domácnosti a zahradě, v biotopech a koupacích jezírkách, v chovu ryb, v chovu hospodářských zvířat (např. telata,ovcí, krav, prasat koní ),v zemědělství, v žumpách, v kompostárnách, v čistírnách odpadních vod, v průmyslu apod. – Efektivní Mikroorganismy mají mnoho různých funkcí.

 

Dokumenty

Smluvní podmínky